Provozní řád

Pravidla provozu žebřinových sestav SPORTBABY.CZ

Žebřiny a prolézačky jsou určeny k provádění sportovních cvičení doma dětmi a dospělými. Sestavy jsou vyrobeny z měkkého a tvrdého dřeva.
 
POZOR! Před cvičením s dětmi doma se poraďte s pediatrem a vyberte si bezpečný soubor cvičení podle věku, kondice a zdravotního stavu vašeho dítěte.
 
Pravidla pro provoz:
 
1. Nepřekračujte přípustné zatížení žebřinových sestav a příslušenství! Na žebřiny nelze skákat, trhat s vodorovnými příčkami či jinak manipulovat, než je uvedeno v návodu.
 
2. Nevystavujte žebřiny dlouhodobě vlhkému prostředí.
 
3. Sportovní sestavy se používají v suchých, čistých a větraných obytných prostorech při teplotách od + 2 ° C do + 45 ° C a relativní vlhkosti vzduchu od 45 do 60% a jsou umístěny ve vzdálenosti více než 1 m od topných zařízení a nejméně 0,5 m od zdrojů elektrického osvětlení.
 
4. Používejte sportovní žebřinové sestavy pouze k určenému účelu. Například nelze na žebřinách sušit prádlo (příčky vyschnou a prasknou). Žebřinové sestavy nelze používat ke skladování krabic a jiných předmětů (při hraní dítěte na žebřinách může dojít k pádu těchto předmětů a zranění dítěte).
 
5. Některé součásti sportovních žebřinových sestav mohou být za určitých podmínek, které nejsou závislé na výrobci, nebezpečné pro zdraví vaše a vašich dětí. Výrobce proto důrazně doporučuje neustále sledovat a kontrolovat děti při hraní a provádění fyzických cvičení. Je nutné doplnit žebřinové sestavy gymnastickými rohožemi a žíněnkami.
 
6. Před instalací sestavy poučte děti o pravidlech bezpečného chování a cvičení na žebřinových sestavách. Dbejte, aby byla dodržena všechna preventivní opatření viz výše a nedošlo tak k nechtěnému zranění dítěte.
 
7. Na žebřinách a všech příslušenstvích může být vždy jen jedno dítě! V případě, že se na sestavách budou nacházet dvě děti, může jedno padající dítě zranit dítě pod sebou. Zajistěte bezpečnost svých dětí dodržováním těchto instrukcí. 
 
8. Během aktivit na sportovním náčiním by děti neměly mít šály, čepice nebo klobouky se stuhami, přilby s roztrženými řemínky, oděvy s prodlouženými smyčkami nebo jiné oblečení, které by se při cvičení na sestavách mohlo zachytit či zamotat.
 
9. Nedovolte, aby děti připojovaly k součástem sportovních žebřinových sestav jakékoli cizí předměty, jako jsou lana, vodítka pro psy atd.
 
10. Sledujte čistotu a technický stav zebřin:
 
    a. příčky by neměly být špinavé, lepkavé nebo kluzké
    b. díly pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a poté povrch utřete do sucha
 
11. Před zahájením každé aktivity zkontrolujte technický stav žebřin a spolehlivost jejich upevnění, jakož i integritu prvků lanové sady. Odstraňte všechny případné defekty (uvolnění upevnění přídavného zařízení, závada jakýchkoliv částí žebřin). Nenechte děti hrát na vadné žebřinové sestavě.
 
12. Důležité! Nenechávejte děti na místě, kde žebřinovou sestavu kompletujete a montujete. Je zde mnoho malých částí (šrouby, matice atd.), které může dítě spolknout či si jinak ublížit.
 
Žebřiny s příslušenstvím jsou určeny pouze k fyzickým aktivitám - cvičení a hraní.
 
Pokud se budete pravidelně a pečlivě starat o všechny žebřinové komplety, prodloužíte tím jejich životnost.